Van Onderop – De kracht en uitdagingen van lokale solidariteit in de integratie van vluchtelingen

Dit onderzoek is uitgevoerd door Justice and Peace Nederland om meer inzicht te genereren in de rol van lokale burgerkracht in het integratieproces van statushouders en hoe deze burgerkracht effectief kan worden ingezet. We hebben ons hierbij gericht op lokale maatschappelijke en burgerinitiatieven in drie gemeenten: Haarlem, Leiden en Delft. In deze gemeenten hebben we gekeken naar de lokale dynamiek van de betrokken partijen, hoe zij onderling samenwerken en wat hun ervaringen en uitdagingen zijn in hun bijdrage aan het integratieproces van statushouders. Hiervoor hebben we gesproken met lokale maatschappelijke en burgerinitiatieven, vertegenwoordigers van de gemeenten en een aantal statushouders uit iedere stad.

Lees hier het volledige rapport.