Friezen en vluchtelingen leren elkaar kennen op drukbezocht en feestelijk Welkom Hier Fryslân festival in Berlikum

“Organisaties en gemeenten werken hier goed samen en er is een grote inzet van vrijwilligers, er zijn altijd mensen die bewogen zijn.” (Foke Dijkstra, regio teamleider vluchtelingenwerk Friesland Noord)

 

 “In Syrië ben ik geboren, in Nederland ben ik opnieuw geboren, met mijn blik op een nieuwe horizon.” (Dichter Anas Almasri (14), Hallum)

Op zaterdag 23 september ontmoetten ruim 200 Friezen, nieuwkomers en lokale (vrijwilligers)organisaties elkaar tijdens het feestelijke Welkom Hier Fryslân Festival in Doarpshûs it Heechhout in Berlikum. Het drukbezochte festival werd door mensenrechtenorganisatie Justice and Peace en Solidair Friesland georganiseerd, samen met Kleurrijk Fryslân, de Skûle Welzijn, Stichting Present en Vluchtelingenwerk Noord Nederland, om de potentie en betekenis van diversiteit en lokale solidariteit te laten zien en te versterken. In het Doarpshûs presenteerden 10 lokale organisaties hun aanbod voor vluchtelingen en vrijwilligers. Er werd druk genetwerkt, zowel tussen nieuwkomers en Friezen als tussen de Friezen en nieuwkomers onderling.  Daarnaast was er een podiumprogramma met muziekoptredens, presentaties, rap en poëzie, lekker eten uit alle windstreken en een uitgebreid kinderprogramma met henna tatoeages, een goochelaar en een springkussen. Tijdens het festival werd ook de landelijke Open AZC dag gevierd. 40 bewoners van het AZC Sint Annaparochie hadden voor deze gelegenheid gekookt voor alle bezoekers. Dit Welkom Hier festival was alweer de 11e editie van een landelijke reeks van Welkom Hier festivals. De volgende editie is in Rotterdam, in het voorjaar van 2018 is er een Welkom Hier festival in Ede.

 

 

Het gaat goed, maar kan nog beter

Tijdens gesprekken met logo-burgemeester Arend Dijkstra, Vluchtelingenwerk, diverse lokale organisaties en bezoekers komt een positief beeld naar voren van de ontvangst en integratie van nieuwkomers in hun regio, maar er worden ook verbeterpunten genoemd: “Organisaties en gemeenten werken hier goed samen en er is een grote inzet van vrijwilligers”, vertelt Foke Dijkstra, regio teamleider vluchtelingenwerk Friesland Noord, “er zijn altijd mensen die bewogen zijn.” Friesland heeft het aldus Dijkstra dan ook altijd goed gedaan met betrekking het vestigen van vluchtelingen. “Alles is mogelijk met behulp van een grote groep zeer betrokken en trouwe vrijwilligers die zorg dragen voor de maatschappelijke begeleiding, de taallessen, de juridische begeleiding rondom gezinshereniging, maar ook 1001 praktische dingen.” Constateert ook Arend Dijkstra, locoburgemeester van Menameradiel in zijn openingsspeech. “Maar”, vult hij even later in een gesprek aan, “de nadruk ligt in Nederland teveel op regels en richtlijnen, terwijl het wortelen in de samenleving veel sneller zou gaan als de nadruk zou liggen op zo snel mogelijk meedraaien in de samenleving en arbeidsparticipatie.“

Negatieve beeldvorming en matching

Ook negatieve beeldvorming staat de integratie van vluchtelingen vaak in de weg. “Er zijn veel labels in de samenleving, op basis waarvan mensen worden beoordeeld, ook vluchtelingen. Mensen zijn bang voor wat ze niet kennen.” legt Adel AlBaghdadi uit. Met zijn We Organization wil hij de vooroordelen doorbreken door het geven van presentaties, bijvoorbeeld bij organisaties en bedrijven. “Zo vertellen we de verhalen achter de labels.” Marjan van der Heide van de Skûle Welzijn, schreef om die reden het boek ‘Altijd de gordijnen dicht’. “Niet óver maar mét vluchtelingen. Mensen worden vaak in hokjes gedeeld tijdens de integratie, dit kan tot depressie en isolatie leiden.” Twaalf vluchtelingen deelden hun eigen verhaal in het boek, dat al een tweede druk kende. De opbrengst besteedt van der Heide volledig aan de ingewikkelde en kostbare gezinsherenigingsprocedures voor vluchtelingen in Berlikum. De vele nieuwe ontmoetingen en matches tijdens het Welkom Hier festival zullen zeker bijdragen aan een betere integratie en sterkere lokale solidariteit. Gea Smits, vrijwilliger van jaar in Franeker en werkzaam voor Stichting Present gaat bijvoorbeeld samenwerken met de bovengenoemde We Organization: “Mensen uit het netwerk van We Organization kunnen aan de slag in onze praktische maatschappelijke projecten. Een statushouder kan bijvoorbeeld een oudere zonder eigen netwerk helpen met het opknappen van zijn tuin. Zo bereik je meerdere doelen. De statushouder is actief bezig en maakt contact met anderen én helpt anderen.” Jan de Bruin (vrijwilliger bij De Skûle Welzijn) ontdekte Fier. “Ik weet Fier nu te vinden als een cliënt van mij psychische hulp nodig heeft, bijvoorbeeld als er sprake is van een trauma gerelateerd aan seksueel geweld tijdens de vlucht. Ik kan vluchtelingen helpen met praktische zaken zoals het aanvragen van hun DigiD, maar traumaverwerking kan Fier weer heel goed.”

Andere mensen en culturen leren kennen

Tijdens de zonnige middag in Doarpshûs it Heechhout werden kortom veel nieuwe verbindingen gemaakt. De muziek, presentaties en het lekkere eten maakten dat nog een stukje makkelijker. Achmed en Mona (40, uit Syrië), drie maanden in Wijnaldum en ongeveer één jaar in Nederland: “Het is heel mooi dat we zijn uitgenodigd. Het is heel feestelijk en we leren mensen kennen: Nederlanders en andere vluchtelingen. Verschillende culturen ontmoeten elkaar hier, we leren elkaars muziek en smaken kennen. We gaan nu naar de lokale organisaties kijken samen met een tolk.”