Nederlandse gemeenten richten zich op actieve participatie van vluchtelingen

We zien steeds meer succesverhalen op het gebied van lokale integratie!

Hoe gaat het met de ontwikkeling van het lokale integratiebeleid van Nederlandse gemeenten? Afgelopen maand plaatste de Volkskrant een artikel waarin aandacht werd besteed aan de vraag of gemeenten wel voldoende rekening houden met het opleidingsniveau en de werkervaring van vluchtelingen. Een onvoldoende individuele aanpak resulteert nog geregeld in het feit dat statushouders en vluchtelingen onder hun niveau werken, wat juist niet tot de gewenste resultaten leidt. Een goede integratie, betekent een passend aanbod. Daarom kunnen juist persoonlijke en lokale projecten het verschil maken, om statushouders en vluchtelingen op weg te helpen bij het vinden van hun plek in hun nieuwe woonplaats.
In de media zien we ook positieve verhalen over de integratie en participatie van mensen uit een vluchtsituatie. Gemeenten lijken steeds meer aandacht te krijgen voor een lokale aanpak van integratiebeleid en daar zijn wij blij mee! Zo ontving de gemeente Dalfsen afgelopen maand de Vluchtelingen Award, voor haar succesvolle beleid.

“Het werkplan ’Thuis in Dalfsen’ is een mooi voorbeeld van hoe het bundelen van krachten bijdraagt aan een snelle integratie met actieve participatie van vluchtelingen waarbij de lijnen kort blijven. Hiervoor is een duidelijke lange termijn visie, maar tegelijkertijd wordt vrijwel elk probleem, hoe klein ook, opgepakt“
(VluchtelingenWerk Nederland).

De gemeente Dalfsen biedt een traject aan, waarin aandacht uitgaat naar ‘vestigen, inburgeren én participeren’ binnen 18 maanden.“Het mes snijdt aan meerdere kanten”. “Iemand heeft zo direct weer een dagritme en leert ook nog eens de taal veel sneller, want je moet wel. Dat is veel effectiever dan twee keer in de week taalles. En je doet gewoon weer mee, je doet er weer toe. Je integreert eigenlijk direct” vertelt wethouder Jan Uitslag in De Stentor.

Naast Dalfsen, waren ook Utrecht, Eindhoven en Zuidwest-Friesland genomineerd voor de Vluchtelingen Award. Zuidwest-Friesland werd genomineerd voor het actief stimuleren van het creëren van een steeds groter draagvlak: “Elke organisatie wordt betrokken en de gemeente houdt de regie” (VluchtelingenWerk Nederland). Ook hebben zij duidelijk een unieke aanpak, mede gericht op het verminderen van schulden van vluchtelingen. Gemeente Utrecht werd daarnaast geloofd om haar beleid, waarin de focus ligt op ‘samenleven en samen leren’. Tenslotte beschreef VluchtelingenWerk het integratiebeleid van Eindhoven als “Een prachtig voorbeeld van een grote gemeente in de begeleiding van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De focus ligt op zelfredzaamheid en op maatwerk” (VluchtelingenWerk Nederland).

Ook Zutphen werkt aan een meer persoonlijke regie-aanpak, voor een betere en snellere participatie.

Ook onderwerpen als inburgering, het vinden van werk, gezinshereniging, begeleiding, Nederlandse taal en weerbaarheid vragen nog de nodige aandacht. We starten met de zogenaamde ‘klantreis Nederlandse taal’, met als doel te onderzoeken hoe het leren van de Nederlandse taal verbeterd kan worden” (wethouder Annelies de Jonge in Contact).

Gemeente Weert werkt daarnaast aan een proactief beleid gericht op participatie: “We zijn vooral klantgericht gaan werken. In plaats van ons te richten op het zo snel mogelijk vinden van banen voor deze groep, zijn we beter gaan kijken naar het achterliggende probleem van de afstand tot de arbeidsmarkt van bijstandsgerechtigden. Op die manier komen zij op een duurzame manier aan het werk”, vertelt wethouder Martijn van den Heuvel (Binnenlands Bestuur).

Wij, als initiatiefnemers van Welkom Hier, zien dat dit soort lokale solidariteit een sleutelrol speelt voor vluchtelingen die hier afgelopen jaren zijn gekomen om hun leven op te bouwen. Justice and Peace gelooft in het belang van gelijkwaardige participatie in de samenleving, want juist het meedraaien in de samenleving zorgt voor een goede integratie. Samen kunnen gemeentes en lokale initiatieven werken aan projecten die het verschil uitmaken tussen voldoen aan de wettelijke vereisten voor integratie, en daadwerkelijk landen in de nieuwe omgeving. Wij hopen dus op meer positieve verhalen van gemeentes die succesvol integratiebeleid voeren.

Wat vind jij van het integratiebeleid van jouw gemeente? Deel het met ons!