Van Onderop!

Informatie

In de afgelopen jaren is het aantal organisaties, initiatieven, gemeenten en burgers dat zich actief bezighoudt met het verwelkomen en ondersteunen van vluchtelingen bij hun integratie in Nederland gegroeid.

Op allerlei plaatsen in Nederland zijn innovatieve projecten gestart om vluchtelingen te ondersteunen bij het leren van de taal, het vinden van werk, het creëren van een sociaal netwerk enzovoorts. Deze lokale kracht hebben we de afgelopen 3 jaar via Welkom Hier festivals en bijeenkomsten zichtbaar willen maken en willen versterken. In die 3 jaar hebben we met honderden initiatieven kennis gemaakt en zien we dat er lokale solidariteit is met vluchtelingen in Nederland.

Echter wordt de potentie van deze initiatieven niet altijd benut door beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor integratie- en inburgeringsbeleid. Nu de rol van gemeenten weer groter wordt bij de integratie van nieuwkomers na 2020 (2021) lijkt het ons een goed moment om innovatieve en creatieve plannen voor effectiever samenwerking te bespreken.

Wat is het belang van lokale initiatieven? En hoe kunnen gemeente bestaande capaciteit in de samenleving inzetten voor duurzame integratie van nieuwkomers in hun gemeente?

Tijdens de bijeenkomst worden een aantal initiatieven en gemeentes belicht die bezig zijn met vernieuwende projecten en samenwerkingen. Daarnaast bespreken we en aparte deelsessie verschillende knelpunten van het nieuwe beleid, om te komen tot innovatieve en creatieve oplossingen.

Het programma

Tijd: 15.00-17.30 uur met aansluitend een borrel
Locatie: Het Koorenhuis Den Haag

Deelsessies

 1. Nederlands leren na 2021.
  Host: Het begint met taal

Vanaf 2021 gaat de Nederlandse taal eis omhoog. Er komen verschillende ‘routes’ voor verschillende taalniveaus. Hoe kunnen beleidsmakers de ervaringen van Nederlandse taalscholen, -organisaties en taalvrijwilligers in het nieuwe beleid benutten?

 1. Brede intake en gegevens delen.
  Host: Refugee Company

Om passend advies of passende activiteiten aan te bieden worden er door verschillende organisaties intakes gedaan: AZC, gemeenten, het COA én door maatschappelijke organisaties. Bij het Persoonlijk Integratieplan (PIP) dat vanaf 2021 ingaat, hoort een nieuwe brede intake. Hoe kan gemeente dit zo snel mogelijk laten aansluiten op aanbod van lokale initiatieven?

 1. Inclusiviteit: hoe betrek je statushouders bij beleid?
  Host: Yalla Foundation

Wie is verantwoordelijk voor integratie? De vraag om de stem van nieuwkomers zélf, is urgenter dan ooit. Hoe kunnen gemeenten en lokale initiatieven hen betrekken bij het integratieproces?

 1. Wat is het belang van sociale netwerken voor statushouders?
  Host: Samen Hier

Naast organisaties en formele instanties die statushouders ondersteunen bij hun integratie, hebben statushouders behoefte aan een sociaal netwerk. Hoe betrekken we gevestigde inwoners hier zo goed mogelijk bij om de integratie van statushouders te bevorderen op basis van gelijkwaardigheid?

Interesse om bij deze bijeenkomst te zijn?

Stuur een bericht via ons contactformulier, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.