Welkom Hier Amersfoort

Informatie

Wij kijken terug op een inspirerende vierde editie van Welkom Hier! Mensen uit het hele land waren aanwezig in Amersfoort voor workshops, een initiatievenmarkt en een podiumprogramma met pitches, sprekers en optredens.

De ochtend stond in het teken van de beraadsdag van de werkgroep vluchtelingen van de landelijke Raad van Kerken (RvK). Leden van kerken, maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden kwamen samen voor een reeks workshops over asiel en integratie.

welkom-hier-amersfoort

welkom-hier-amersfoort-002

Initiatievenmarkt (foto: Wil Groenhuijsen)

In de middag presenteerden in totaal 16 lokale en landelijke initiatieven zich op de markt. Met veel passie vertelden vrijwilligers met uiteenlopende achtergronden en leeftijden over hun activiteiten en werden er plannen gemaakt voor de toekomst: ‘Er is werk aan de winkel! Door Welkom Hier heb ik interessante contacten opgedaan en wat meer bekendheid voor mijn spellen, ik ga nu dus weer hard aan de slag!’ (Jeanet Doornbos, maakster Welkom spellen).

Maja Coric van Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs presenteerde in de kerkzaal het uitgebreide podiumprogramma met sprekers, een Burundese dansworkshop van Eliane Nininahazwe en een lezing van opiniemaker Kiza Magendane over het concept ‘gelukszoekers’. ‘Nederland is kampioen gelukszoeker: wij verdienen als Europeanen geld in de hele wereld en kunnen met onze paspoorten overal naartoe reizen. Vanuit ons Fort Europa kijken we hoe andere huizen in brand staan’ (Kiza Magendane). Onder de sprekers was ook burgemeester Lucas Bolsius, na zijn speech kreeg hij het boek ‘Ontmoetingen met Syriërs’ van Esseline van de Sande.

welkom-hier-amersfoort-003

‘De rol van vrijwilligers is erg groot in Amersfoort. In tegenstelling tot de negatieve beeldvorming in de media hadden we vaak te véél vrijwilligers en goederen’ (Burgemeester Lucas Bolsius tijdens zijn speech, foto: Wil Groenhuijsen).

Wij willen alle bezoekers en deelnemers bedanken voor hun komst! Wil je ook actief worden in de omgeving van Amersfoort maar weet je niet goed hoe? Op www.amersfoortgeeftthuis.nl word je verder geholpen!

welkom-hier-amersfoort-004

welkom-hier-amersfoort-005

welkom-hier-amersfoort-006

welkom-hier-amersfoort-007

welkom-hier-amersfoort-008

welkom-hier-amersfoort-009

welkom-hier-amersfoort-010

Wil jij ook mee doen?

Ben je betrokken bij of ken je een leuk initiatief voor vluchtelingen in Nederland? Ken je vluchtelingen die een eigen initiatief zijn gestart, al dan niet met behulp van de kerk? Wij komen graag met je in contact! Wij zoeken nog leuke initiatieven die op de initiatievenmarkt kunnen staan. Stuur een mailtje naar Sophie Schellens, s.schellens[at]justiceandpeace.nl, met meer informatie over je initiatief. Uit de aanmeldingen zullen wij, indien nodig, een selectie maken van de vele diverse initiatieven die (door kerken) zijn ondernomen.

Het programma

Ochtendprogramma (10.00 – 12.00)

In het kader van de jaarlijkse beraadsdag van de werkgroep vluchtelingen van de landelijke Raad van Kerken, organiseren we in de ochtend een aantal workshops.

2016-11-wh-workshop-button-01

  • Workshop 1 – Discussie over de rol van kerken naar de ontvangende samenleving – Door Oikos

Kerken doen veel voor en met vluchtelingen. Hoe kunnen kerken ook op een open manier de dialoog aangaan met de ontvangende samenleving?

  • Workshop 2 – Highlights van EU ontwikkelingen op het gebied van asiel en integratie en de gevolgen voor Nederlands beleid – Door Justice and Peace en Vluchtelingenwerk Nederland

Europese ontwikkelingen op het gebied van asiel en integratie volgen elkaar snel op. Wij maken de balans op van de belangrijkste voorstellen en kijken naar de effecten voor Nederland.

  • Workshop 3 – Tweede Kamerverkiezingen 2017 – Door Oikos

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zal het debat over migratie, asiel en integratie weer intensiveren. Wij moeten gaan kiezen, maar wat zijn de actuele politieke thema’s betreffende migratie in de verkiezingsprogramma’s? 

  • Workshop 4 – Begeleiding en ondersteuning van ongedocumenteerde vreemdelingen – Door INLIA*

Hoe kun je ongedocumenteerde vreemdelingen begeleiden, en tegen welke problemen/knelpunten loop je dan aan? Hoe kun je bevorderen dat een cliënt weer meer regie over zijn eigen leven terug krijgt? En hoe werk je aan een toekomstperspectief? *Dit is een gewijzigd thema.

Middagprogramma (13.00 – 17.00)

Geniet tussen 13.00 en 17.00 van het diverse programma met een initiatievenmarkt, podiumprogramma en heerlijke hapjes van Resto van Harte.

Moderator: Maja Coric (Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs)

13.00 Opening initiatievenmarkt

In samenwerking met Amersfoort Geeft Thuis en de landelijke Raad van Kerken is er een initiatievenmarkt waar diverse (landelijke) kerkelijke initiatieven én lokale initiatieven uit Amersfoort hun activiteiten presenteren, bezoekers inspireren en samen het gesprek aan gaan.

13.30 Amersfoort Geeft Thuis geeft het startsein

Initiatiefnemer Amersfoort Geeft Thuis vertelt over het platform en start het programma!

13.40 Initiatief zkt…: Pitches van initiatieven

Ideeën en initiatieven om met vluchtelingen aan de slag te gaan zijn er volop, maar soms ontbreekt nog net een cruciaal element om het voor elkaar te krijgen. Misschien kunt u een initiatief wel aanvullen!

14.00 Speech van burgemeester Lucas Bolsius

Gemeente Amersfoort nam het heft in eigen handen met betrekking tot beleid over de opvang en integratie van vluchtelingen. Wat zijn de perspectieven?

14.15 Lezing van opiniemaker Kiza Magendane

Kiza schrijft met weloverwogen en kritische blik voor verscheidene media over thema’s als politiek, identiteit en multiculturalisme.

14.50 Theater Vreemd Hoofd speelt de voorstelling ‘Out of the Box’

In deze voorstelling komen als uit de doos van Pandora allerlei bijzondere figuren tevoorschijn. Ze zijn vreemd, anders, ongrijpbaar en toch herkenbaar met hun menselijke karaktertrekken. Wat moet je ermee? Ze zijn best raar maar toch ook erg leuk. Een voorstelling die gaat over dualiteit tussen angst en nieuwsgierigheid.

15.20 Rondetafelgesprek met:

  • Christa Compas, directrice Humanistisch Verbond.
  • Esseline van de Sande, schrijfster en oprichtster van Het Grote Midden Oosten Platform.
  • Sebastiaan van der Zwaan, directeur Justice and Peace Nederland.

16.00 Muziek én dansvoorstelling van Indonongo

16.30 Rahaf Alsharif tells her story: talk with us instead of talking about us. 

Refugees are not numbers or dummies, they are humans and we share this humanity with people all over the world. We need to support each other and learn how to live together as active citizens and humans.